Home / Search Results for: Dawa

Search Results for: Dawa

Balochi SMS, Kam Goshadaan Gon Chakaraa-Dawa-E-Kanaan

Makka-E-DarbNd-E-Kapot Preyata Makan
Nalago Zangaan Bill Mani Panata Majan
Dil Cha Tao Jilla Betta Choon Dilwaro Zimaan
Dar Pa Shehdaahi Kashshetaag Man Pa “Hanola”
Chakar-E-BaNd-E-Marri-E-Loddokein Gulla
Dad-O-Bedada Bal-E-Chakari Ambaazan Tao-E-
Teer-E-Ne Kashshan Chakar-E-Baad Kashshan Tao-E-
Kam Goshadaan Gon Chakaraa-Dawa-E-Kanaan
Nae Manaa Biraat Ke Chakar-E-Kota Perrechaan
Kota Proshanaa-O-Hanol-E-Dusta Man Gerran
Pawati Seeri Maan Na-O-Chaar Kulla-E-Baraan
Hanola Audaa Hapt Barra-E-Zarshaano Kanan
Barrag-E-Dilla Chon “Quran,” Ziarat Man Kanan
Patkaagein Ambaani Dil-E-BNda Aer Kanan
Sadd Bara-E-Chokkaan-O-Dil-E-Zangan Deer Kanan
Waptagaein Waba Hm Dil-E-Bailo Joxt Geraan
Sheh Tara Chein Ziadaaein Opparan Janein
Shap Chahar Paasein Attali Omaanan Ziren
Jorjosh-E-Larz-E-Waab Narae Dantaanaan WR
Gum Zadi BaRin Man Cha Hamein Hijra Giptagaan
Nae Jadish Zeeran Nae Do Dantaanaan-E-Chest Kanaan
Ledaein Chatraan Pa Dil-E-Naakaam-E-Barran
Aaheeni Palkant Gon Mani Balaada Joran
Zil-O-Zamzellaan Bill Mani Gutta Kaptagan
Mani Dila-E-Gooan Chakaraa Dawaa-E-Kanaan
Chakaraa Pinhaani Mana Kataar-E-Jata
Ach Dil-E-BaNda Cham Mani Poshta Darshotaan
Taazaga Taap Oon Olkanant Arch Dappaa.

Father’s Day SMS, Maa K Bager Ghar Suna Hay To Baa Maa Or Baap

Maa Oor Baap
Maa Thandi Chao Hay
To Baap Ghana Darkht
Maa K Pero Tale Jannat Hay
To Baap Jannat Ka Drwaz He
Maa K Bager Ghar Suna Hay
To Baa Maa Or Baap
Maa Thandi Chaon Hay
To Baap Ghana Darkht
Maa K Pero Tale Jannat Hay
To Baap Jannat Ka Drwaz He
Maa K Bager Ghar Suna Hay
To Baa Maa Or Baap
Maa Thandi Chao Hay
To Baap Ghana Darkht
Maa K Pero Tale Jannat Hay
To Baap Jannat Ka Drwaz He
Maa K Bager Ghar Suna Hay
To Baa Maa Or Baap
Maa Thandi Chao Hay
To Baap Ghana Darkht
Maa K Pero Tale Jannat Hay
To Baap Jannat Ka Drwaz He
Maa K Bager Ghar Suna Hay
To Baap K Bager Zindagi Viran
Maa Mohabbat Ka Darya Hay
To Baap Shafqat Ka Samandr
Maa Aulad Ke Rafiq Hay
To Baap Aulad K Liye Shafiq
Maa Tohfa E Khudap K Bager Zindagi Viran
Maa Muhabbat Ka Darya Hay
To Baap Shafqat Ka Samandr
Maa Aulad Ke Rafiq Hay
To Baap Aulad K Liye Shafiq
Maa Tohfa E Khuda Wandi Hay
To Baap Rehmat E Khudawandi
Meri Maa Mera Fakhr Hay
Oor Mera Baap Mera Guroor
Meri Maa Meri Manzil Hay
Oor Mera Baap Mera Rasta
Hmsha Apny Maa Baap Ke Suno
Apni Maa Ka Kbi Dill Na Dukhana
Agr Maa Ka Dill Duk Gya Na To
Tmri Zindgi Brbad Ho Jay Ge.